Na mojí dílně se maká i o svátky!

IMG_5159IMG_5158

Zákazník mi na dílnu přivezl porouchanou čtyřkolku. Podle druhu závady se jedná o nesprávné provozování, respektive řazení (změna rychlostí a jízdních směrů). Vlivem této špatné manipulace s pákou řazení došlo k poškození ozubeného kola zpátečky v převodovce. 

K maximalizaci spokojenosti zákazníka jsem tento stroj přijal i přes probíhající svátky a postupně se na tomto stroji pracuje, aby se mohl co nejdříve vrátit k mému spokojenému zákazníkovi.

Neustále zákazníkům vtloukám do hlavy jakým způsobem lze na stroji měnit rychlosti a jízdní směry, ale někdy je to prostě málo.

Proto využiju tento článek k znovu připomenutí správného ovládání stroje:

1. Před jízdou proveďte vizuální kontrolu, která je zejména zaměřená na technický stav stroje:
- uvolněné šroubové spoje - konkrétně na nápravách, uložení motoru a třmeny brzd
- brzdová soustava - brzdové destičky a kotouče, brzdové hadice, páky brzd a kompletní těsnost brzdové soustavy - nesmí docházet k úniku brzdové kapaliny
- palivová soustava - nesmí docházet k úniku paliva kolem palivového filtru, kohoutku a u příruby karburátoru
- elektroinstalace - nesmí být obnažené kabely a konektory
- ujistěte se, že chod plynového lanka je plynulý a jeho chod jde zlehka

2. Nastartování stroje:
 - stroj zabrzděte, vyřaďte do neutrálu a pomocí tlačítka nastartujte
- stroj se nesmí na volnoběh samovolně rozjíždět (může za to ve většině případech přepnuté plynové lanko)

3. Test základních komponentů před startem
- po nastartováním proveďte test brzd
- vyzkoušejte všechny způsoby vypnutí motoru
- zkontrolujte zda řazení jde plynule

4. Způsob řazení
Poloautomatická převodovka
- řadí se bez vymáčknutí spojky tak, že při jízdě uberete rychlost plynovou páčkou a plynule zařadíte vyšší převodový stupeň. To stejné provedete při řazení nižších převodových rychlostí.

Automatická převodovka
- při této variantě zařadíte pouze rychlost dopředu a dále již není potřeba řadit.

PŘI ZAŘAZOVÁNÍ ZPĚTNÉ RYCHLOSTI MUSÍ BÝT VŽDY STROJ V KLIDU (KOLA STOJÍ). NIKDY SE NESMÍ STÁT, ŽE JEZDEC BUDE ŘADIT ZPĚTNOU RYCHLOST ZA JÍZDY. PŘI TOMTO ZPŮSOBU ŘAZENÍ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PŘEVODOVKY, RESPEKTIVE ZPĚTNÉHO PŘEVODOVÉHO KOLA. 
K OBDOBNÉMU POŠKOZENÍ MŮŽE DOJÍT PŘI TZV. AGRESIVNÍM ŘAZENÍ, KDY JSOU RYCHLOSTNÍ STUPNĚ ZAŘAZOVÁNY PŘI VYSOKÝCH OTÁČKÁCH MOTORU. OPĚT MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PŘEVODOVÝCH OZUBENÝCH KOL V PŘEVODOVCE.